Please wait
Зареждане...

Моля, добавете 5 снимки, видео или аудио файлове (Макс: 30mb) към помагам обяснявам определителен член проблема.

Качване на снимки, видео или аудио може да помогне за изясняване на вашия проблем и може да означава вашият проблем е решен по-рано

Имотът е свободен

Вие сте за да повдигне въпрос срещу вакантен свойство. Щракнете тук за да повдигне въпрос от името на обитател в окупираните имот

*например паркиране ограничения или ограничен достъп за бусове

ИЛИ